Ang suliranin ng populasyon

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

Ang suliranin ng populasyon

Kaisipan . Kalooban . Kasanayan

Chito Cruz, ay isinasagawa ang inagurasyon ng housing project sa Manggahan, Pasig para sa mga informal settlers. Narito po ang kanyang mensahe para sa okasyong ito: Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao ang maayos at ligtas na tahanan.

Haligi ito ng seguridad ng bawat indibidwal, at lunsaran ng magandang kinabukasan ng bawat pamilya. Obligasyon nga po ng Estado na gabayan at alalayan ang ating mga kababayang maitaguyod ang kanilang karapatan para sa disente at sariling pabahay.

Ang suliranin ng populasyon

At kayo nga pong mga nandito ngayon sa pagtitipong ito ang nagsisilbing tulay upang maisakatuparan ito. Kaya sa inyong lahat, maraming salamat sa ipinapamalas ninyong dedikasyon upang maglingkod sa Ang suliranin ng populasyon mamamayan, lalo na sa mas nangangailangan.

Lumalaki ang populasyon, at nagsisiksikan ang mga tao sa lungsod; nasisira ang mga bahay dahil sa mga kalamidad; nahihirapang maghanap ng lupa, at tumataas ang presyo ng lupang mapagtatayuan; at humihina ang kakayahan ng ating mga kababayang bumili ng sarili nilang bahay. Layon nga po ng kumbensyon na itong talakayin ang mga nabanggit na isyu, at maglatag ng mas epektibong mga hakbang upang resolbahin ang suliranin sa inyong sektor.

Sa pagpupulong natin, kasama ang iba't ibang developers sa pribadong sektor, tiwala tayong maitataguyod ang mga bagong stratehiya at mekanismo na magbubunsod sa mas produktibong programa. Sa maigting na pagtutulungan ng publiko at pribadong sektor, lalo pa nating mapagtitibay ang ating magagandang nasimulan.

Sa ilalim nga po ng ating administrasyon, itinaas natin ang pondo para sa socialized housing for informal settlers.

Ilayo sila sa peligrosong mga lugar, at pagkalooban sila ng maayos na pabahay sa di hamak mas ligtas na komunidad. Nagkaloob na rin po tayo ng housing assistance sa mga pamilyang napinsala at nawasak ang tahanan ng kalamidad.

Ginawa nating mas madali at mas mabilis para sa ating mga kababayan ang makahiram ng pera; ibinaba natin ang mga interest rates para mas maengganyo silang humiram ng pantustos sa pagpapagawa ng sariling bahay. Gayundin, itinataguyod natin ang programang pabahay para sa ating mga unipormadong hanay.

Ngayon nga po, 57, units na ang nakumpletong housing units para sa kanila, at doble-kayod tayo para mas lumawak pa ang sakop nito. Siyempre, ito pong mga pabahay na ito, talagang sistematiko at pinag-isipan; hindi bara-bara ang pagpapatayo; hindi natin ito ginagawa para lang masabing may ginawa tayo.

Makakaasa nga ang ating mga kababayan: Isinusulong natin ang abot-kayang mga pabahay, na may maayos at matatag na kalidad. Bayanihan nga po ang tawag natin sa pagbubuklod ng komunidad tungo sa pagtupad ng kolektibong hangarin.

Ang imahen nga po natin para dito, tulong-tulong na pagbubuhat at paglilipat ng kubo, mula sa isang lugar patungo sa isa pa.

Ang hamon at panawagan ko: Patuloy sana nating isabuhay ang kaugaliang nakatatak na sa ating lahi; patuloy tayong magbayanihan sa landas na tama at makatwiran, patuloy tayong magbayanihan para sa ikabubuti ng mas nakakarami; patuloy tayong magbayanihan tungo sa isang mas mapayapa, mas maunlad, at mas patas na lipunan.Natatangi sa mag-anak ng mga bandilang kinabibilangan ng sa atin ang suliranin ng tiyak at hindi mapasusubaliang tingkad ng asul, na sa isang banda’y nagsasanga mula sa mga pagkakaibang ideolohiko sa pagitan ng mga kilusan at mga isinusulong.

Naipaliliwanag kung bakit mahalaga ang pagtatamasa ng kalayaan at mga karapatan ng mamamayan Nabibigyang-katwiran ang kasabihang "The customer is always right" Natatalakay kung paano nakakahadlang sa pag-unlad ng bansa ang ilang isyu at suliranin tulad ng pagwawalang-bahala sa mga barya Naipaliliwanag ang kahalagahan ng malulusog at.

Mga Negrito, Indones at Malay ang mga prinsipal na mamamayan ng Pilipinas. Naganap pa ang iba pang migrasyon sa pamamagitan ng pagbiyahe sa tubig at nangyari sa loob ng ilang libong taon.. Naging laganap ang panlipunan at pampulitika na organisasyon ng populasyon sa mga pulo.

Recent Post

Ang mga magsasaka lamang ng Hilagang Luzon ang nagkaroon ng konsepto ng teritoryalismo. Pinapaliwa-nag ng may akda ang epekto ng kalamidad sa karapatan sa sekswal at reproduktibong kalusugan ng mga kababaihan at batang babae at kung paanong ang higit pang marginalisasyon ng kababaihan at batang babae sa panahon ng kalamidad ay nagdaragdag sa bulner-abilidad sa sekswal at base-sa-kasarian na karahasan.

Ang suliranin ng pagsasaayos sa mga problemang kaakibat nito ay nangangailangan ng ganap na pag-unawa sa kabataang Pilipino ng kasalukuyang panahon.

Nais ibahagi ng papel na ito ang pagtutukoy sa mga mahahalagang isyu na karaniwang di natugunan sa mga nauna nang pag-aaral. Ang magagawa ko sa paglipas ng suliranin si bayani essay. Masters theses and doctoral dissertations, eberhard jungle theological essays about education manchester united analysis essay mot introduction paragraph essay nina haferkamp dissertation meaning reflective essay in literature, private sector enterprises essay writer onhub.

Talaksan:Flag of leslutinsduphoenix.com - Wikipedia, ang malayang ensiklopedya